Sök
  • Sussi Norberg

Digital Detox


Innan helgen slutade min telefon att fungera, så det blev flera dagar ute på ön utan tillgång till sms, mail, nyheter, sociala medier. En skön digital detox där jag flera gånger påmindes om hur mycket tid jag annars (fast jag då inte tycker det) tillbringar med den lilla uppmärksamhets krävande saken i handen. Har du skickat meddelande till mig på Instagram så vet du varför jag inte svarat och jag har ännu inte tillgång till telefonen.

Allt är precis som det ska vara är en mening jag upprepar, och så är det verkligen. Precis just här och nu är allt som det ska vara.


Total närvaro i allt som sker i och runt mig både utan telefon och i mitt smyckeskapande. En ynnest att få den tiden, tack universum.

0 visningar