Sök
  • Sussi Norberg

Meditera med malas


Ett mala består av 108 pärlor & en gurupärla, vändpärla, berlock eller tofs.

Sätt dig bekväm på en yogamatta, du kan även ligga om du har svårt att sitta med korsade ben & rak på mattan. Fundera på om du vill ha ett mantra att meditera på eller om du vill räkna från 1-108. Fina mantran är SatNam-Jag är sanning eller Om (Aum)-hela universum, tyst eller högt bestämmer du själv.

Håll ditt mala i höger hand & slut dina ögon, låt den första stenen vila mellan tumme & långfinger. Den första stenen är den närmast berlocken, vändpärlan. När du repeterar ditt mantra, eller räknar 1-108 så flyttar du pärlan/stenen mot kroppen med tummen.

När du kommit hela vägen runt till sista stenen så vänder du malan utan hjälp av vänstra handen & fortsätter din meditation. Du repeterar detta fram & tillbaka tills du känner att du är klar.


0 visningar